Nederlandsche Stoomboot Maatschappij Fijenoord

Half Model of a Screw Steamer

Rotterdam, 1873 - 1874

Footnotes