PSU (Persoonlijke Standaard Uitrusting) verzamelen, Martin Roemers, 1995