This image is not available yet

Sokkel (middelste gedeelte) van Josephus Albertus Alberdingk Thijm (1820-1889), katholiek letterkundige en handelsman, Pierre Joseph Hubert Cuypers

More details