Japan, makemono met schatten Mishimatempel in Iyo, anonymous, 1790